Februar 2019:
God fremdrift både utvendig og innvendig

Ute mot syd-vest

Ute mot syd

Ute mot nord-vest

Ute mot nord

Leilighet i bygg A, snart klar for maler

Hjørnet for kjøkkenet i leilighet type A

Fordelingsskap til gulvvarme

Montering av heis bygg B

Rør til jordvarmeanlegg

November 2018:
Byggingen går fremover - alle bygg er oppe

Alle bygg oppe – fra syd-vest

Alle bygg oppe – fra syd-øst

Alle bygg oppe – fra nord-øst

Bygg A – tette og isolert

Bygg B – er under tetting

Bygg C – er reist

Bygg A – Vinduer er på plass

Bygg C – utsikt fra 1. etg.

Opplegg for vannbåren gulvvarme

1. oktober 2018:
Her kan du se fremdriften og utsikten fra flere av etasjene

B-bygget – Utsikt fra 1. etg

B-bygget – Utsikt fra 2. etg

B-bygget – Utsikt fra 3. etg

A- og B-bygget er oppe

Oversikt fra syd

Oversikt fra nord-øst

30. august 2018:
Her kan du se hvor langt utbyggingen har kommet

A-Bygget er reist med dekker og trappe-heis hus

A-Bygget  – Balkonger

A-Bygget – Stillase på plass – klar til tetting av bygget

B-Bygget – Heising av stål

B-Bygget – Heising av elementer

B-Bygget – Sikring av plan 2

HMS er viktig og i orden på byggeplassen

P-anlegg – Utvendig isolasjon

C-Bygget – Ferdig dekke til p-anlegg